RISKIEN ARVIOINTI

RISKIENARVIOINTI

Riskienarviointi valmiilla STM 2015 mukaisilla lomakkeilla tai arvointi voidaan luoda joko kokonaan tai osittain käytössänne olevilla arviointiriveillä. Pääkäyttäjällä on mahdollisuus muokata arvioitavia kohteita. Riskinarvioinnista saadaan visuaalinen riskitaulukko arviointikohteittain, jolloin päästään tietyn riskitason arviointeihin helposti käsiksi. Lisäksi on saatavissa riskiprofiili, joka on yksinkertainen ja visuaalinen yhteenveto riskien arvioinnin tuloksista.

Työterveyden ja -turvallisuuden riskinarviointitaitojen tukeminen (tapaustutkimus suomalaisessa viidessä yrityksessä).

 

Valjasta työturvallisuuden hiljainen tieto käyttöösi nyt!

Ota yhteyttä
 
© Toyme Lab Oy | Rautatienkatu 14 A 33100 Tampere Finland | +358 3 253 5333 | info@toymelab.com