Toyme Lab Oy och Toyme-molntjänst

Toyme Lab:s mission

Att skapa ett mervärde för kunden med hjälp av utnyttjandet av den tyst kunskapen samt utnyttjandet av den senaste informationstekniken.

Produkt, tjänst

Med hjälp av Toymens egna unika affärsmodell och lätt användbara, väl utvecklade internetbaserade molntjänst utvecklas b.la. initiativverksamheten, de ständiga förbättringarna, 5S-verksamheten, kundinnovationen samt arbetssäkerhetsverksamheten. Toyme kan tillämpas på många andra relevanta saker som ska uppmärksammas, på en i taget eller på flera samtidigt. Toyme lämpar sig väl för b.la. som stöd för lean-verksamheten och certifiering.

Ta kontakt!

Vi berättar gärna mer: info[@]toymelab.com, 03 253 5333 eller 040 727 0656.

SERVICELÖSNING

Rodeo_284832w

MobiiliJaPcKuva150

Toyme- molntjänsten som används av tiotusentals människor, har utvecklats och kommer att fortsätta att utvecklas med hjälp av god praxis.

Tjänsten minskar arbetet för ansvarspersonerna och uppskattar upptäckten eller idémakaren, så att skaparen är motiverad att registrera de uppmärksammade målen även i framtiden.

Vi hjälper till med antalet uppmärksammade mål och deras kvalitet.

 

Fördelar

toymeiconArbetshälsa, arbetsplatssäkerhet
Att bli hörd, relevans, uppskattning, minskning av olyckor och sjukfrånvaro.

toymeiconUtveckling, ständiga förbättringar
Tilläggsvärde för kunden, nya produkter och tjänster, avskaffandet av förluster, värdet för minskningen av improduktivt arbete.

toymeiconHänvisning åt kunden
Hänvisar åt kunden eller den potentiella kunden kvalitet, bar säkerhetsnivåer för arbetssäkerheten och innovativitet.

Med datorn eller med mobila enheter

ToymeKannykanKuvakkeenaToyme Som Ikon för Mobiltelefon Toyme-tjänsten är lätt att bifoga som innehåll i Intra (t.ex. Sharepoint).

Tjänsten kan användas i mobila enheter.

På en dator som är i produktionen kan du skapa en ikon, från vilken arbetstagarna kommer åt att registrera sina  synpunkter eller idéer.

Intressenter utanför organisationen såsom kunder och underleverantörer kan registrera sina observationer via feedbackformuläret på tjänstens webbplats eller med en  QR-kod via en dator eller med en mobil enhet.

Lätt att ta i bruk

Lätt att ta i bruk

I bruktagandet av tjänsten är inte ett informationssystemsprojekt, det räcker med en webbläsare för i bruktagandet.  Det är därför enkelt att pröva sig och att ta i bruk tjänsten.

TOYME- PASSAR FÖR SMÅ OCH STORA ORGANISATIONER

Toyme tjänsten används av tiotusentals användare.

Tjänsten är en av de mest använda för arbetssäkerheten i företag, samt en idé, ett initiativ för lösningar av kontinuerlig förbättring i Finland.

I tjänsten kan upptas vilken annan som helst tyst kunskap. Toyme- tjänsten kan mycket flexibelt redigeras.

KONTAKTUPPGIFTER

Rodeo_284612wtoymelablogo

Toyme Lab Oy

Tel. +358 40 727 0656
E-post: info[a]toymelab.com

Kundsupport

Tel. +358 3 253 5333
E-post: tuki[a]toymelab.com

E-postadresserna i formen: fornamn.efternamn[a]toymelab.com

Saker som bör uppmärksammas i Toyme-tjänsten

FÖR IDÉER, FÖR STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR, FÖR INITIATIV

aloitehahmo

Mer än bara ett elektroniskt system. Toyme-tjänsten hjälper dig att få mer av de önskade typerna av idéer och kontinuerliga observationer för förbättringar.

Om du vill ha ett nytt uppsving för utvecklingen, de ständiga förbättringarna och innovationen, så uppskattar Toyme-tjänsten att idén eller observationen lyfts fram. Den lätt användbara tjänsten omfattar registreringen, den öppna behandlingsprocessen och mätningen av framgången.

Vi hjälper till med kvantitet och kvalitet. Vi förverkligar behandlingsprocessen, vilket motiverar skaparen att registrera utvecklingsförslag även i framtiden. Om ni beslutar er för att belöna någon, så innehåller Toyme-tjänsten olika färdiga belöningssätt, av dessa hittar Ni säkert något som passar Er.

Toyme är det bästa möjliga processverktyget för innovationer och initiativ!

UTVECKLING AV ARBETSSÄKERHETEN

tyoturvallisuushahmo

Mer än bara ett elektroniskt system. Toyme-tjänst som hjälper dig att få fler nära ögat-/ säkerhets observationer.

Toyme är mycket lätt att använda och även under hård användning har tjänsten visat sig vara en väl beprövad lösning för att minska arbetsolyckor samt för att förbättra arbetssäkerheten.

Toyme-tjänsten omfattar nära ögat- anmälningar, en farlig situation, uppfattning om arbetssäkerheten och registrering av olycka, en öppen behandlingsprocess, samt rapporter om hur hitta de bakomliggande orsakerna. Tjänsten innehåller också riskbedömningar, revisioner och andra sektioner, endera på en dator eller en mobil enhet.
Vi hjälper till med kvantitet och kvalitet. Vi förverkligar behandlingsprocessen, vilket minskar arbetsbelastningen för dem som ansvarar för arbetssäkerheten och motiverar skaparen att registrera observationer även i framtiden.

Toymens styrka är anmälningar som föds genom initiativ och diskussioner samt lärandet som föds via öppenheten.

 —

TILL AVVIKELSER OCH RAPPORTERING

poikkeamahahmo

Observationerna som registrerats i Toyme-tjänsten behandlas enligt överenskommelse.

Den mycket lätt användbara tjänsten omfattar registrering av ett meddelande, en öppen hanteringsprocess och rapporter.

Registrera observationen med hjälp av en webbläsare. Toyme ansvarar för bearbetning av  observationer och skapar rapporter i realtid.

 —

TILL 5S-VERKSAMHTEN, LEAN

kaksi140

Toyme-tjänsten erbjuder en praktisk lösning som är enkel att använda för att effektivera 5S-verksamheten.

Registrera observationer och fotografier med hjälp av en webbläsare i Toyme-tjänsten, antingen med en dator, surfplatta eller smarttelefon.

Allt som behövs sköts med en enda registrering.

Rapporter till ledningen, kunderna, förmännen, anställda skapas genast.

Toyme-tjänsten är en enkel användbar lösning, som erbjuder färdiga modeller för 5S-verksamheten. Tjänsten kan vid behov ändras i enlighet med kundernas behov.

TILL FEEDBACK OCH REKLAMATIONER

aloitehahmo

Feedback eller klagomål kan registreras med hjälp av formuläret på den egna hemsidan, via en mobil enhet på uppdrag ev en kund eller själva organisationen registrerar i Toyme -tjänsten det han hört i telefonen.

Toyme tjänsten ansvarar för bearbetningen enligt avtalat, så att den som ger feedback eller gör en reklamation får den information som hör till honom.

SOM STÖD FÖR CERTIFIERADE SYSTEM

MobiiliJaPcKuva150

Toyme- tjänsten lämpar sig mycket väl, t.e.x. företag som använder OHSAS- arbetshälsa och arbetssäkerhets,- ISO 22000 livsmedelssäkerhets- samt ISO 14001 miljöledningssystem. Med hjälp av säkerhetssektioner, riskkartläggningar, rapporter om avvikelser samt korrigerande och förebyggande åtgärder, som förverkligats med hjälp av Toyme-tjänsten, ges det enkla möjligheter till att uppfylla kraven för de ständiga förbättringarna.

Top